+46 737 23 00 84

Bra att veta inför behandlingen

Oxywellness erbjuder hyperbar syrgasterapi (HBOT) i en tvåsitsig hård tryckkammare från Oxyhelp. Under behandlingen trycksätts kammaren med vanlig luft till 1,5 ATA och syrgaskoncentratorer levererar 95 - 98% syrgas via syrgasmask/näsgrimma.

Under ökat atmosfäriskt tryck blir syrgasmolekylerna mindre och ”pressas” ut i kroppens omgivande vätskor, så som blodplasma, lymf-och cerebrospinalvätskor. Den ökade syresättningen möjliggör många hälsofördelar, t.ex celltillväxt och regenerering, avgiftning, immunstöd, ny kapillärtillväxt och förbättrad neurologisk funktion. HBOT har rapporterats vara fördelaktigt för ett brett spektrum av tillstånd, men det är inte menat som ett botemedel mot något tillstånd eller någon sjukdom, och inga terapeutiska resultat kan garanteras av behandlingen.

 

Risker och biverkningar

Hyperbar syrgasbehandling är som regel en mycket säker behandlingsform med få biverkningar. Den vanligaste och största risken med HBOT, även vid låga tryck, är att man kan känna obehag i öronen. Detta undviks enkelt genom att anpassa tiden för trycksättning.

OticBarotrauma: Öronsmärta eller skada på trumhinnan pga tryckförändringen. Det är viktigt att du utjämnar trycket i öronen som uppstår när tryckkammaren går upp i tryck. För att tryckutjämna kan du t.ex gäspa eller svälja. Om du känner obehag i öronen eller har svårt att utjämna trycket, tryck på symbolen med ”öron” för att pausa trycksättningen samt meddela oss snarast. Om du trots detta inte kan utjämna trycket behöver sessionen avbrytas för att förhindra ev. skador.

Pulmonell hyperexpansion: Dekompression (när tryckkammaren går ned i tryck) gör att gasmolekyler expanderas, t.ex luften i lungorna. Vid en oväntad snabb dekompression är det viktigt att du andas ut omedelbart och inte håller andan för att undvika skada på lungvävnaden.

Die-off-reaktion: HBOT kan hjälpa kroppen att avgifta matsmältningsfloran. Man kan uppleva obehag 1-36 timmar efter sessionen. Symtom kan inkludera: influensaliknande symtom, aptitlöshet, magont, förstoppning, diarré, huvudvärk, beteendeproblem. Detta är en naturlig process och att fortsätta sessionerna kan vara till nytta för att snabbare uppnå ett positivt resultat.

Insulinberoende diabetes: Då HBOT kan öka metabolismen kan insulinberoende resultera i ett blodsockerfall i tryckkammaren. Det är viktigt att du ger besked om du upplever eller förutser en episod. Sessionen kommer då att avslutas. Mät ditt blodsocker innan din session (om <150 måste du äta mellanmål före sessionen) och igen efter avslutad session (om <150 måste du äta mellanmål innan du går).

Läkemedel: Hyperbar syrgasterapi kan öka effektiviteten av läkemedel. Konsultera din läkare om du äter mediciner regelbundet för ev. justering av dos.

Andra biverkningar: huvudvärk eller illamående, dåsighet, hyperaktivitet, yrsel, klaustrofobi, suddig syn (övergående).

OBS! Kaffe gör att blodkärlen drar ihop sig och försämrar behandlingseffekten (undvik 2 tim innan). Rökning förstör de blodkapillärer som nybildas av behandlingen och bör därför undvikas helt och hållet. 


Kontraindikationer

Absolut kontraindikation:

• Obehandlad pneumothorax (lungkollaps)

Relativa kontraindikationer:

• Öroninfektion eller blockerade hörselgångar

• Sinus- eller övre luftvägsinfektion

• Akut astmatisk attack

• Hög feber

• Optisk neurit

• Emfysem

• Aneurysm

• Glaukom

• Graviditet (första trimestern)

• Allvarlig hjärt- eller lungsjukdom

• Medfödd sfärocytos

• Någon av dessa mediciner: Cisplatinum, Disulfiram eller Doxorubicin.